Lịch thi đấu Vòng 1/8

Thứ 4, ngày 15/02/2023
Thứ 5, ngày 16/02/2023
Thứ 4, ngày 22/02/2023
Thứ 5, ngày 23/02/2023
Thứ 4, ngày 08/03/2023
Thứ 5, ngày 09/03/2023
Thứ 4, ngày 15/03/2023
Thứ 5, ngày 16/03/2023

Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi