Vòng 17

 • 26-12-2022
 • 19:30
  Brentford vs Tottenham Brentford
  ? - ?
  Brentford vs Tottenham Tottenham
 • 22:00
  Crystal Palace vs Fulham Crystal Palace
  ? - ?
  Crystal Palace vs Fulham Fulham
 • 22:00
  Everton vs Wolves Everton
  ? - ?
  Everton vs Wolves Wolves
 • 22:00
  Leicester vs Newcastle Leicester
  ? - ?
  Leicester vs Newcastle Newcastle
 • 22:00
  Southampton vs Brighton Southampton
  ? - ?
  Southampton vs Brighton Brighton
 • 27-12-2022
 • 00:30
  Aston Villa vs Liverpool Aston Villa
  ? - ?
  Aston Villa vs Liverpool Liverpool
 • 03:00
  Arsenal vs West Ham Arsenal
  ? - ?
  Arsenal vs West Ham West Ham
 • 28-12-2022
 • 00:30
  Chelsea vs Bournemouth Chelsea
  ? - ?
  Chelsea vs Bournemouth Bournemouth
 • 03:00
  Manchester Utd vs Nottingham Manchester Utd
  ? - ?
  Manchester Utd vs Nottingham Nottingham
 • 29-12-2022
 • 03:00
  Leeds vs Manchester City Leeds
  ? - ?
  Leeds vs Manchester City Manchester City

Vòng 18

 • 31-12-2022
 • 02:45
  West Ham vs Brentford West Ham
  ? - ?
  West Ham vs Brentford Brentford
 • 03:00
  Liverpool vs Leicester Liverpool
  ? - ?
  Liverpool vs Leicester Leicester
 • 19:30
  Wolves vs Manchester Utd Wolves
  ? - ?
  Wolves vs Manchester Utd Manchester Utd
 • 22:00
  Bournemouth vs Crystal Palace Bournemouth
  ? - ?
  Bournemouth vs Crystal Palace Crystal Palace
 • 22:00
  Fulham vs Southampton Fulham
  ? - ?
  Fulham vs Southampton Southampton
 • 22:00
  Manchester City vs Everton Manchester City
  ? - ?
  Manchester City vs Everton Everton
 • 22:00
  Newcastle vs Leeds Newcastle
  ? - ?
  Newcastle vs Leeds Leeds
 • 01-01-2023
 • 00:30
  Brighton vs Arsenal Brighton
  ? - ?
  Brighton vs Arsenal Arsenal
 • 21:00
  Tottenham vs Aston Villa Tottenham
  ? - ?
  Tottenham vs Aston Villa Aston Villa
 • 23:30
  Nottingham vs Chelsea Nottingham
  ? - ?
  Nottingham vs Chelsea Chelsea

Vòng 19

 • 03-01-2023
 • 00:30
  Brentford vs Liverpool Brentford
  ? - ?
  Brentford vs Liverpool Liverpool
 • 04-01-2023
 • 02:45
  Arsenal vs Newcastle Arsenal
  ? - ?
  Arsenal vs Newcastle Newcastle
 • 02:45
  Everton vs Brighton Everton
  ? - ?
  Everton vs Brighton Brighton
 • 02:45
  Leicester vs Fulham Leicester
  ? - ?
  Leicester vs Fulham Fulham
 • 03:00
  Manchester Utd vs Bournemouth Manchester Utd
  ? - ?
  Manchester Utd vs Bournemouth Bournemouth
 • 05-01-2023
 • 02:30
  Southampton vs Nottingham Southampton
  ? - ?
  Southampton vs Nottingham Nottingham
 • 02:45
  Leeds vs West Ham Leeds
  ? - ?
  Leeds vs West Ham West Ham
 • 03:00
  Aston Villa vs Wolves Aston Villa
  ? - ?
  Aston Villa vs Wolves Wolves
 • 03:00
  Crystal Palace vs Tottenham Crystal Palace
  ? - ?
  Crystal Palace vs Tottenham Tottenham
 • 06-01-2023
 • 03:00
  Chelsea vs Manchester City Chelsea
  ? - ?
  Chelsea vs Manchester City Manchester City

Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi