Trận Đấu
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
Korea KBL
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
12-9
Q1 03:20
Seoul SK Knights
Seoul Samsung Thunders
0.20
-0.33
8.50.93
0.83
161.50.88
u0.78
0.25
-0.39
5.50.88
0.82
78.50.79
u0.87
7.50.77
0.99
160.50.76
u0.90
6.5-0.96
0.66
79.50.95
u0.71
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài84.5
0.80
Xỉu84.5
0.86
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài42.5
0.94
Xỉu42.5
0.72
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Seoul SK Knights-3.5
0.80
Seoul Samsung Thunders3.5
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
Seoul SK Knights
--
Seoul Samsung Thunders
--
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.85
Xỉu76.5
0.81
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.77
Xỉu36.5
0.89
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.76
Xỉu38.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.90
Chẵn
0.98
Taiwan UBA
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
2-5
Q1 06:35
Chinese Culture University
National Taiwan University of Arts
0.75
24.50.91
148.50.80
u0.86
0.91
23.50.75
149.50.92
u0.74
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài62.5
0.86
Xỉu62.5
0.80
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài86.5
0.85
Xỉu86.5
0.81
Georgia Superleague
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
76-76
OT 05:00
BC Vera
BC Batumi
Spain Women Liga Challenge
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
7-13
Q1 02:22
Iraurgi SB (W)
Ardoi Baloncesto (W)
0.91
7.50.75
124.50.83
u0.83
0.75
8.50.91
125.50.95
u0.71
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài58.5
0.86
Xỉu58.5
0.80
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài66.5
0.88
Xỉu66.5
0.78
Giải Giao Hữu SABA CBA 2K21 Ảo
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
22-19
Q2 02:37
Liaoning Flying Leopards (V)
Shandong Heroes (V)
8.50.84
0.76
122.50.80
u0.80
4.50.78
0.82
60.50.80
u0.80
8.00.76
0.84
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.88
Chẵn
0.92
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.88
Chẵn
0.88
Giải Giao Hữu SABA NBA 2K21 Ảo
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
28-26
Q2 02:25
Atlanta Hawks (V)
Denver Nuggets (V)
0.75
2.50.85
141.50.73
u0.87
0.45
-0.73
1.50.71
0.89
72.50.87
u0.73
0.83
2.00.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.88
Chẵn
0.92
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.84
Chẵn
0.92
14-18
Q2 02:21
Cleveland Cavaliers (V)
Orlando Magic (V)
5.50.88
0.72
102.50.76
u0.84
-0.54
0.30
0.77
2.50.83
47.50.72
u0.88
5.00.80
0.80
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.88
Chẵn
0.92
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.88
Chẵn
0.88
18-17
Q2 03:20
Golden State Warriors (V)
Phoenix Suns (V)
5.50.78
0.82
135.50.78
u0.82
0.35
-0.60
2.50.83
0.77
60.50.73
u0.87
6.00.86
0.74
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.88
Chẵn
0.92
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.86
Chẵn
0.90
Saba Basketball PinGoal - NBA
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
San Antonio Spurs (PG)
Chicago Bulls (PG)
Đội Nhà - Tài/Xỉu
--
--
Lẻ/Chẵn
Đội Khách - Tài/Xỉu
--
--
Saba Basketball PinGoal - CBA
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Jilin Northeast Tigers (PG)
Sichuan Blue Whales (PG)
Đội Nhà - Tài/Xỉu
--
--
Lẻ/Chẵn
Đội Khách - Tài/Xỉu
--
--
TRỰC TIẾP
Beijing Ducks (PG)
Xinjiang Flying Tigers (PG)
--
--
--
--
Đội Nhà - Tài/Xỉu
--
--
Lẻ/Chẵn
Đội Khách - Tài/Xỉu
--
--
Saba Basketball PinGoal - World Cup
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Đức (PG)
Tây Ban Nha (PG)
Đội Nhà - Tài/Xỉu
--
--
Lẻ/Chẵn
Đội Khách - Tài/Xỉu
--
--
Saba Basketball PinGoal - NBA Dynasty
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
0-0
TRỰC TIẾP
Boston Celtics (PG)
Detroit Pistons (PG)
Đội Nhà - Tài/Xỉu
--
--
Lẻ/Chẵn
Đội Khách - Tài/Xỉu
--
--
Trận Đấu
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
Taiwan P.League
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 06:00PM
Formosa Taishin Dreamers
Taipei Fubon Braves
0.60
-0.79
3.50.86
0.90
190.50.62
u-0.92
0.65
-0.85
1.50.80
0.96
93.50.70
u1.00
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài98.5
0.90
Xỉu98.5
0.80
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài48.5
0.90
Xỉu48.5
0.80
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Formosa Taishin Dreamers-1.0
0.96
Taipei Fubon Braves1.0
0.80
Ván 1 - Cược đội thắng
Formosa Taishin Dreamers
0.72
Taipei Fubon Braves
-0.93
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài24.5
0.99
Xỉu24.5
0.71
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài94.5
0.79
Xỉu94.5
0.91
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài46.5
0.84
Xỉu46.5
0.86
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài46.5
0.70
Xỉu46.5
1.00
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài23.5
0.90
Xỉu23.5
0.80
*NBA
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 07:35AM
Cleveland Cavaliers
Los Angeles Lakers
0.60
-0.74
4.00.92
0.96
224.50.88
u0.98
0.65
-0.82
2.00.97
0.89
110.50.86
u0.98
4.50.99
0.89
225.00.93
u0.93
2.5-0.95
0.81
111.00.94
u0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài114.5
0.90
Xỉu114.5
0.92
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài56.5
0.93
Xỉu56.5
0.87
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Cược Chấp
Cleveland Cavaliers-1.0
0.94
Los Angeles Lakers1.0
0.92
Ván 1 - Cược đội thắng
Cleveland Cavaliers
0.74
Los Angeles Lakers
-0.93
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài28.5
0.89
Xỉu28.5
0.91
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài110.5
0.89
Xỉu110.5
0.93
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài54.5
0.88
Xỉu54.5
0.92
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài56.0
0.90
Xỉu56.0
0.94
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài27.5
0.88
Xỉu27.5
0.92
TRỰC TIẾP 07:35AM
Miami Heat
Detroit Pistons
0.27
-0.35
8.50.94
0.94
222.00.95
u0.91
9.0-0.99
0.87
221.50.90
u0.96
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài115.5
0.96
Xỉu115.5
0.86
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài106.5
0.89
Xỉu106.5
0.93
TRỰC TIẾP 10:05AM
Denver Nuggets
Dallas Mavericks
0.55
-0.67
4.50.91
0.97
222.00.95
u0.91
0.58
-0.73
2.50.97
0.89
112.50.92
u0.92
5.00.98
0.90
221.50.90
u0.96
3.0-0.95
0.81
113.00.99
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài113.5
0.94
Xỉu113.5
0.88
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài57.5
0.92
Xỉu57.5
0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Cược Chấp
Denver Nuggets-1.5
0.90
Dallas Mavericks 1.5
0.96
Ván 1 - Cược đội thắng
Denver Nuggets
0.63
Dallas Mavericks
-0.80
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài29.5
-0.99
Xỉu29.5
0.79
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài108.5
0.90
Xỉu108.5
0.92
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài55.5
0.98
Xỉu55.5
0.82
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài56.5
0.90
Xỉu56.5
0.94
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài27.5
0.90
Xỉu27.5
0.90
*NBA - Most 3-Point Shots Scored
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 07:35AM
Cleveland Cavaliers
Los Angeles Lakers
2.50.90
0.92
22.00.90
u0.90
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
TRỰC TIẾP 07:35AM
Miami Heat
Detroit Pistons
1.50.80
-0.98
23.50.75
u-0.95
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
TRỰC TIẾP 10:05AM
Denver Nuggets
Dallas Mavericks
-0.98
3.00.80
26.50.90
u0.90
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
*NBA - First 3-Point Shot Scored
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
12/07 07:35AM
Cleveland Cavaliers
Los Angeles Lakers
00.76
-0.94
12/07 07:35AM
Miami Heat
Detroit Pistons
00.82
1.00
12/07 10:05AM
Denver Nuggets
Dallas Mavericks
0-0.90
0.72
*NBA - Most Points Scored
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
12/07 07:35AM
Darius Garland (Cavaliers)
LeBron James (Lakers)
0.96
3.50.86
50.50.91
u0.91
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
12/07 07:35AM
Donovan Mitchell (Cavaliers)
Anthony Davis (Lakers)
-0.98
0.50.80
56.50.86
u0.96
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
12/07 10:05AM
Nikola Jokic (Nuggets)
Luka Doncic (Mavericks)
0.91
8.50.91
59.50.86
u0.96
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
*NBA - Fantasy Matches
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
12/07 07:30AM
Miami Heat
Cleveland Cavaliers
1.50.96
0.88
229.50.96
u0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
12/07 07:30AM
Dallas Mavericks
Detroit Pistons
2.50.92
0.92
216.00.92
u0.92
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
12/07 07:30AM
Denver Nuggets
Los Angeles Lakers
3.50.96
0.88
224.50.96
u0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
*NBA - Fantasy Most Points Scored
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
12/07 07:30AM
Luka Doncic (Mavericks)
Bojan Bogdanovic (Pistons)
13.50.96
0.86
54.50.91
u0.91
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
12/07 07:30AM
Nikola Jokic (Nuggets)
Anthony Davis (Lakers)
0.86
3.50.96
54.50.91
u0.91
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.95
Chẵn
0.95
*NBA - Number of Regular Season Wins
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
12/07 07:30AM
L.A. Clippers
N/A
48.5-0.76
u0.58
12/07 07:30AM
Boston Celtics
N/A
58.50.66
u-0.84
12/07 07:30AM
Los Angeles Lakers
N/A
39.50.91
u0.91
12/07 07:30AM
Washington Wizards
N/A
38.5-0.95
u0.77
12/07 07:30AM
Detroit Pistons
N/A
23.50.80
u-0.98
12/07 07:30AM
Orlando Magic
N/A
23.5-0.89
u0.71
12/07 07:30AM
Atlanta Hawks
N/A
46.5-0.93
u0.75
12/07 07:30AM
New York Knicks
N/A
37.50.84
u0.98
12/07 07:30AM
Brooklyn Nets
N/A
46.50.78
u-0.96
12/07 07:30AM
Toronto Raptors
N/A
46.5-0.93
u0.75
12/07 07:30AM
Chicago Bulls
N/A
38.50.82
u1.00
12/07 07:30AM
Cleveland Cavaliers
N/A
50.50.94
u0.88
12/07 07:30AM
New Orleans Pelicans
N/A
46.50.60
u-0.78
12/07 07:30AM
Charlotte Hornets
N/A
30.5-0.88
u0.70
12/07 07:30AM
San Antonio Spurs
N/A
23.50.98
u0.84
12/07 07:30AM
Oklahoma City Thunder
N/A
29.50.74
u-0.92
12/07 07:30AM
Minnesota Timberwolves
N/A
44.5-0.69
u0.51
12/07 07:30AM
Denver Nuggets
N/A
50.50.86
u0.96
12/07 07:30AM
Utah Jazz
N/A
41.5-0.92
u0.74
12/07 07:30AM
Portland Trail Blazers
N/A
43.50.70
u-0.88
12/07 07:30AM
Sacramento Kings
N/A
42.50.82
u1.00
12/07 07:30AM
Milwaukee Bucks
N/A
55.50.84
u0.98
*NBA - Team To Make The NBA Play Off 2023
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
12/07 07:30AM
L.A. Clippers - Yes
L.A. Clippers - No
00.25
-0.43
12/07 07:30AM
Los Angeles Lakers - Yes
Los Angeles Lakers - No
0-0.72
0.54
12/07 07:30AM
Washington Wizards - Yes
Washington Wizards - No
0-0.61
0.43
12/07 07:30AM
Atlanta Hawks - Yes
Atlanta Hawks - No
00.27
-0.45
12/07 07:30AM
Brooklyn Nets - Yes
Brooklyn Nets - No
00.16
-0.34
12/07 07:30AM
Chicago Bulls - Yes
Chicago Bulls - No
0-0.75
0.57
12/07 07:30AM
Toronto Raptors - Yes
Toronto Raptors - No
00.26
-0.44
12/07 07:30AM
Cleveland Cavaliers - Yes
Cleveland Cavaliers - No
00.08
-0.26
12/07 07:30AM
New York Knicks - Yes
New York Knicks - No
0-0.61
0.43
12/07 07:30AM
Charlotte Hornets - Yes
Charlotte Hornets - No
0-0.22
0.04
12/07 07:30AM
Minnesota Timberwolves - Yes
Minnesota Timberwolves - No
0-0.98
0.80
12/07 07:30AM
Oklahoma City Thunder - Yes
Oklahoma City Thunder - No
0-0.29
0.11
12/07 07:30AM
Denver Nuggets - Yes
Denver Nuggets - No
00.07
-0.25
12/07 07:30AM
Utah Jazz - Yes
Utah Jazz - No
0-0.68
0.50
12/07 07:30AM
Sacramento Kings - Yes
Sacramento Kings - No
0-0.91
0.73
Germany Basketball Bundesliga
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 01:00AM
Basketball Lowen Braunschweig
ALBA Berlin
-0.23
0.14
0.90
11.50.90
164.50.92
u0.84
-0.33
0.22
0.90
6.50.90
83.50.96
u0.80
0.97
11.00.83
164.00.86
u0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.91
Xỉu76.5
0.85
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.95
Xỉu38.5
0.81
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Basketball Lowen Braunschweig3.5
0.83
ALBA Berlin-3.5
0.97
Ván 1 - Cược đội thắng
Basketball Lowen Braunschweig
-0.54
ALBA Berlin
0.40
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài87.5
0.82
Xỉu87.5
0.94
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài44.5
0.83
Xỉu44.5
0.93
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.93
Xỉu41.5
0.83
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
--
Chẵn
--
TRỰC TIẾP 01:00AM
BV Chemnitz 99
USC Heidelberg
0.34
-0.47
6.50.90
0.90
174.50.96
u0.80
0.45
-0.60
3.50.90
0.90
87.50.93
u0.83
7.00.97
0.83
174.00.90
u0.86
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài90.5
0.94
Xỉu90.5
0.82
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài45.5
0.92
Xỉu45.5
0.84
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BV Chemnitz 99-1.5
0.90
USC Heidelberg1.5
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
BV Chemnitz 99
0.58
USC Heidelberg
-0.76
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài83.5
0.86
Xỉu83.5
0.90
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.80
Xỉu41.5
0.96
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài43.5
0.88
Xỉu43.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 02:30AM
FC Bayern Munchen
Baskets Oldenburg
0.14
-0.23
11.50.90
0.90
159.50.88
u0.88
0.24
-0.35
6.50.90
0.90
80.50.88
u0.88
12.00.97
0.83
160.00.94
u0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài85.5
0.88
Xỉu85.5
0.88
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài43.5
0.88
Xỉu43.5
0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
FC Bayern Munchen-3.5
1.00
Baskets Oldenburg3.5
0.80
Ván 1 - Cược đội thắng
FC Bayern Munchen
0.46
Baskets Oldenburg
-0.61
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài21.5
0.85
Xỉu21.5
0.91
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài74.5
0.97
Xỉu74.5
0.79
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
1.00
Xỉu37.5
0.76
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.96
Xỉu40.5
0.80
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
0.88
Xỉu18.5
0.88
EuroCup Men
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:30AM
Promitheas Patras B.C
London Lions
0.55
-0.73
3.50.92
0.92
163.50.88
u0.94
0.65
-0.85
1.50.86
0.96
82.50.90
u0.90
4.00.99
0.85
164.00.94
u0.88
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài83.5
0.89
Xỉu83.5
0.93
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài42.5
0.98
Xỉu42.5
0.82
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Promitheas Patras B.C-1.5
0.96
London Lions1.5
0.86
Ván 1 - Cược đội thắng
Promitheas Patras B.C
0.72
London Lions
-0.94
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài21.5
0.89
Xỉu21.5
0.91
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.98
Xỉu80.5
0.84
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.94
Xỉu40.5
0.86
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.85
Xỉu41.5
0.95
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài20.5
0.99
Xỉu20.5
0.81
TRỰC TIẾP 01:30AM
JL Bourg Basket
BC Prometey
0.50
-0.66
4.51.00
0.84
169.50.86
u0.96
0.56
-0.74
2.50.91
0.91
85.50.90
u0.90
4.00.92
0.92
170.00.92
u0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài86.5
0.84
Xỉu86.5
0.98
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài44.5
-0.99
Xỉu44.5
0.79
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
JL Bourg Basket -1.5
0.94
BC Prometey1.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
JL Bourg Basket
0.65
BC Prometey
-0.85
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài22.5
-0.96
Xỉu22.5
0.76
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài82.5
0.83
Xỉu82.5
0.99
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.90
Xỉu41.5
0.90
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài42.5
0.85
Xỉu42.5
0.95
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài20.5
0.84
Xỉu20.5
0.96
TRỰC TIẾP 02:00AM
Cedevita Olimpija
Ratiopharm Ulm
0.53
-0.70
4.00.94
0.90
172.00.90
u0.92
0.61
-0.80
2.00.91
0.91
86.50.95
u0.85
3.50.86
0.98
172.50.96
u0.86
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài87.5
0.83
Xỉu87.5
0.99
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài44.5
0.99
Xỉu44.5
0.81
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Cedevita Olimpija-1.0
0.91
Ratiopharm Ulm1.0
0.91
Ván 1 - Cược đội thắng
Cedevita Olimpija
0.70
Ratiopharm Ulm
-0.91
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài22.5
0.98
Xỉu22.5
0.82
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài84.5
0.98
Xỉu84.5
0.84
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài42.5
1.00
Xỉu42.5
0.80
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài43.5
0.90
Xỉu43.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài21.5
0.98
Xỉu21.5
0.82
TRỰC TIẾP 02:00AM
Reyer Venezia
Bursaspor Basketbol
0.53
-0.70
4.00.92
0.92
156.50.91
u0.91
0.61
-0.80
2.00.91
0.91
78.50.85
u0.95
4.50.99
0.85
157.00.97
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.95
Xỉu80.5
0.87
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.92
Xỉu40.5
0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Reyer Venezia-1.0
0.91
Bursaspor Basketbol1.0
0.91
Ván 1 - Cược đội thắng
Reyer Venezia
0.70
Bursaspor Basketbol
-0.91
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài20.5
0.94
Xỉu20.5
0.86
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.95
Xỉu76.5
0.87
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.92
Xỉu38.5
0.88
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.85
Xỉu39.5
0.95
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài19.5
0.94
Xỉu19.5
0.86
Basketball Champions League
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:00AM
Galatasaray
BC Oostende
0.17
-0.27
9.50.84
0.96
161.50.88
u0.88
0.27
-0.39
5.50.90
0.90
81.50.88
u0.88
10.00.92
0.88
162.00.94
u0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài85.5
0.85
Xỉu85.5
0.91
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài43.5
0.88
Xỉu43.5
0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Galatasaray-2.5
0.85
BC Oostende2.5
0.95
Ván 1 - Cược đội thắng
Galatasaray
0.41
BC Oostende
-0.55
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài21.5
0.85
Xỉu21.5
0.91
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài75.5
0.83
Xỉu75.5
0.93
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
1.00
Xỉu38.5
0.76
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.88
Xỉu40.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
0.74
Xỉu18.5
-0.98
TRỰC TIẾP 01:00AM
S.L. Benfica
VEF Riga
0.26
-0.38
8.50.84
0.96
156.50.88
u0.88
0.36
-0.49
4.50.84
0.96
78.50.88
u0.88
9.00.92
0.88
157.00.94
u0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài82.5
0.84
Xỉu82.5
0.92
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.84
Xỉu41.5
0.92
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
S.L. Benfica-2.5
0.85
VEF Riga2.5
0.95
Ván 1 - Cược đội thắng
S.L. Benfica
0.48
VEF Riga
-0.64
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài21.5
-0.98
Xỉu21.5
0.74
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.83
Xỉu73.5
0.93
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.80
Xỉu36.5
0.96
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.90
Xỉu39.5
0.86
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
0.93
Xỉu18.5
0.83
TRỰC TIẾP 02:00AM
Hapoel Holon
Legia Warszawa
0.18
-0.28
9.50.90
0.90
154.50.88
u0.88
0.31
-0.43
5.50.95
0.85
77.50.88
u0.88
10.00.97
0.83
155.00.94
u0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài82.5
0.96
Xỉu82.5
0.80
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.91
Xỉu41.5
0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Hapoel Holon-2.5
0.85
Legia Warszawa 2.5
0.95
Ván 1 - Cược đội thắng
Hapoel Holon
0.41
Legia Warszawa
-0.55
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài20.5
0.78
Xỉu20.5
0.98
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.88
Xỉu72.5
0.88
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.97
Xỉu36.5
0.79
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.80
Xỉu38.5
0.96
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
-0.98
Xỉu18.5
0.74
TRỰC TIẾP 02:30AM
BAXI Manresa
Limoges CSP
0.28
-0.40
7.50.90
0.90
157.50.88
u0.88
0.40
-0.54
3.50.80
1.00
79.50.92
u0.84
8.00.97
0.83
158.00.94
u0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài82.5
0.88
Xỉu82.5
0.88
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.84
Xỉu41.5
0.92
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BAXI Manresa-1.5
0.85
Limoges CSP1.5
0.95
Ván 1 - Cược đội thắng
BAXI Manresa
0.53
Limoges CSP
-0.70
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài20.5
0.84
Xỉu20.5
0.92
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài75.5
0.97
Xỉu75.5
0.79
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.86
Xỉu37.5
0.90
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.88
Xỉu39.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
0.74
Xỉu18.5
-0.98
Turkey BSL
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:00AM
Buyukcekmece Basketbol
Anadolu Efes
-0.12
0.04
0.72
16.5-0.96
167.50.85
u0.85
-0.16
0.08
0.88
9.50.88
85.50.90
u0.80
0.88
15.50.88
168.00.91
u0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.93
Xỉu76.5
0.77
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.76
Xỉu37.5
0.94
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Buyukcekmece Basketbol4.5
0.96
Anadolu Efes-4.5
0.80
Ván 1 - Cược đội thắng
Buyukcekmece Basketbol
-0.33
Anadolu Efes
0.22
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
0.70
Xỉu18.5
1.00
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài91.5
0.86
Xỉu91.5
0.84
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài47.5
0.89
Xỉu47.5
0.81
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài42.5
0.80
Xỉu42.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài23.5
0.76
Xỉu23.5
0.94
Argentina LNB
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 05:30AM
Obras Sanitarias
CA Union de Santa Fe
0.21
-0.32
8.50.85
0.95
157.50.88
u0.88
0.41
-0.55
4.50.85
0.95
75.50.88
u0.88
9.00.93
0.87
158.00.94
u0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài83.5
0.94
Xỉu83.5
0.82
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.97
Xỉu40.5
0.79
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Obras Sanitarias-2.5
0.90
CA Union de Santa Fe2.5
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
Obras Sanitarias
0.51
CA Union de Santa Fe
-0.68
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài20.5
0.88
Xỉu20.5
0.88
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài74.5
0.91
Xỉu74.5
0.85
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.92
Xỉu35.5
0.84
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.88
Xỉu38.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
-0.95
Xỉu18.5
0.71
TRỰC TIẾP 07:30AM
Asociacion Atletica Quimsa
Asociacion Deportiva Atenas
0.05
-0.13
15.50.95
0.85
162.50.88
u0.88
0.11
-0.20
8.50.80
1.00
78.50.96
u0.80
15.00.87
0.93
163.00.94
u0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài88.5
0.82
Xỉu88.5
0.94
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài43.5
0.87
Xỉu43.5
0.89
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Asociacion Atletica Quimsa-4.5
0.95
Asociacion Deportiva Atenas4.5
0.85
Ván 1 - Cược đội thắng
Asociacion Atletica Quimsa
0.35
Asociacion Deportiva Atenas
-0.48
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài21.5
0.75
Xỉu21.5
-0.99
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.85
Xỉu73.5
0.91
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài34.5
0.90
Xỉu34.5
0.86
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.88
Xỉu39.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài17.5
0.84
Xỉu17.5
0.92
Brazil NBB
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 06:00AM
Caxias do Sul Basquete
Pato Basquete
0.22
-0.33
8.50.90
0.90
148.50.88
u0.88
0.35
-0.48
4.50.88
0.88
71.50.85
u0.85
9.00.97
0.83
149.00.94
u0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.85
Xỉu78.5
0.85
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.97
Xỉu38.5
0.73
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Caxias do Sul Basquete-2.5
0.88
Pato Basquete 2.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
Caxias do Sul Basquete
0.54
Pato Basquete
-0.71
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.85
Xỉu19.5
0.85
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài70.5
0.94
Xỉu70.5
0.76
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài33.5
0.85
Xỉu33.5
0.85
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.85
Xỉu36.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài17.5
-0.97
Xỉu17.5
0.67
TRỰC TIẾP 06:00AM
Sao Jose dos Campos
Clube de Regatas do Flamengo
-0.16
0.08
0.90
12.50.90
157.50.88
u0.88
-0.34
0.23
0.92
6.50.84
73.50.85
u0.85
0.97
12.00.83
158.00.94
u0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.85
Xỉu72.5
0.85
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài33.5
0.88
Xỉu33.5
0.82
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Sao Jose dos Campos3.5
0.88
Clube de Regatas do Flamengo-3.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
Sao Jose dos Campos
-0.54
Clube de Regatas do Flamengo
0.40
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài17.5
0.85
Xỉu17.5
0.85
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài85.5
0.93
Xỉu85.5
0.77
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.94
Xỉu40.5
0.76
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.85
Xỉu38.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài21.5
-0.99
Xỉu21.5
0.69
France Pro A
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 02:00AM
AS Monaco Basket
ASVEL Basket
0.36
-0.49
6.50.95
0.85
162.00.88
u0.88
0.48
-0.64
3.50.94
0.86
80.50.92
u0.84
6.00.87
0.93
162.50.94
u0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài84.5
0.95
Xỉu84.5
0.81
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.82
Xỉu41.5
0.94
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
AS Monaco Basket-1.5
0.85
ASVEL Basket1.5
0.95
Ván 1 - Cược đội thắng
AS Monaco Basket
0.58
ASVEL Basket
-0.76
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.81
Xỉu77.5
0.95
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.88
Xỉu38.5
0.88
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.88
Xỉu40.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 02:00AM
Cholet Basket
Fos Provence Basket
0.15
-0.25
10.50.90
0.90
162.50.92
u0.84
0.26
-0.38
5.50.92
0.88
81.50.88
u0.88
11.00.97
0.83
162.00.86
u0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài86.5
0.91
Xỉu86.5
0.85
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài43.5
0.89
Xỉu43.5
0.87
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Cholet Basket-2.5
0.85
Fos Provence Basket2.5
0.95
Ván 1 - Cược đội thắng
Cholet Basket
0.45
Fos Provence Basket
-0.60
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài75.5
0.82
Xỉu75.5
0.94
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.99
Xỉu38.5
0.77
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.82
Xỉu40.5
0.94
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 02:00AM
Chorale Roanne
Metropolitans 92
-0.51
0.37
0.90
5.50.90
177.50.88
u0.88
-0.66
0.50
0.95
2.50.85
89.50.93
u0.83
0.97
5.00.83
178.00.94
u0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài86.5
0.96
Xỉu86.5
0.80
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài43.5
0.95
Xỉu43.5
0.81
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Chorale Roanne1.5
0.90
Metropolitans 92 -1.5
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
Chorale Roanne
-0.80
Metropolitans 92
0.61
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài91.5
0.88
Xỉu91.5
0.88
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài45.5
0.77
Xỉu45.5
0.99
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài44.5
0.88
Xỉu44.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Lithuania LKL
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 11:30PM
BC Siauliai
Neptunas Klaipeda
0.69
-0.90
2.00.88
0.88
162.50.85
u0.85
0.74
-0.96
1.50.96
0.80
81.50.80
u0.90
2.50.95
0.81
163.00.91
u0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài82.5
0.89
Xỉu82.5
0.81
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.87
Xỉu41.5
0.83
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BC Siauliai-0.5
0.88
Neptunas Klaipeda0.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
BC Siauliai
0.80
Neptunas Klaipeda
0.96
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài20.5
0.81
Xỉu20.5
0.89
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.89
Xỉu80.5
0.81
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.87
Xỉu40.5
0.83
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.80
Xỉu40.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài20.5
0.97
Xỉu20.5
0.73
BNXT League
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 01:30AM
Donar Groningen
ZZ Leiden
-0.63
0.47
-0.96
4.50.72
150.50.85
u0.85
-0.71
0.54
0.83
2.50.93
74.50.90
u0.80
0.88
5.50.88
151.00.91
u0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.86
Xỉu72.5
0.84
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.73
Xỉu35.5
0.97
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Donar Groningen1.5
0.88
ZZ Leiden-1.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
Donar Groningen
-0.86
ZZ Leiden
0.66
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài18.5
-0.98
Xỉu18.5
0.68
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.92
Xỉu78.5
0.78
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.92
Xỉu38.5
0.78
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.85
Xỉu37.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài19.5
0.85
Xỉu19.5
0.85
TRỰC TIẾP 01:30AM
Landstede Hammers
Feyenoord Basketball
0.37
-0.51
5.50.88
0.88
152.50.85
u0.85
0.48
-0.64
2.50.81
0.95
75.50.90
u0.80
6.00.95
0.81
153.00.91
u0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài79.5
0.94
Xỉu79.5
0.76
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.96
Xỉu39.5
0.74
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Landstede Hammers-1.5
0.88
Feyenoord Basketball 1.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
Landstede Hammers
0.66
Feyenoord Basketball
-0.86
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.85
Xỉu19.5
0.85
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.85
Xỉu73.5
0.85
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.94
Xỉu36.5
0.76
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.85
Xỉu37.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
-0.98
Xỉu18.5
0.68
TRỰC TIẾP 02:00AM
Heroes Den Bosch
Apollo Amsterdam
29.50.88
0.88
159.50.85
u0.85
0.03
-0.11
17.50.88
0.88
80.50.80
u0.90
30.00.95
0.81
160.00.91
u0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài94.5
0.85
Xỉu94.5
0.85
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài49.5
0.92
Xỉu49.5
0.78
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Heroes Den Bosch-8.5
0.88
Apollo Amsterdam 8.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
Heroes Den Bosch
0.10
Apollo Amsterdam
-0.19
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài24.5
0.89
Xỉu24.5
0.81
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài65.5
0.94
Xỉu65.5
0.76
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài31.5
0.81
Xỉu31.5
0.89
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.90
Xỉu40.5
0.80
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài15.5
0.71
Xỉu15.5
0.99
TRỰC TIẾP 02:30AM
Den Helder Suns
Basketball Academie Limburg
0.34
-0.47
5.50.81
0.95
152.50.80
u0.90
0.48
-0.64
2.50.80
0.96
77.50.90
u0.80
6.00.89
0.87
153.00.86
u0.84
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài79.5
0.86
Xỉu79.5
0.84
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.95
Xỉu40.5
0.75
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Den Helder Suns -1.5
0.88
Basketball Academie Limburg 1.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
Den Helder Suns
0.60
Basketball Academie Limburg
-0.79
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài20.5
-0.99
Xỉu20.5
0.69
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.86
Xỉu73.5
0.84
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.95
Xỉu37.5
0.75
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.85
Xỉu38.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
0.85
Xỉu18.5
0.85
TRỰC TIẾP 02:30AM
Yoast United
Aris Leeuwarden
0.41
-0.55
5.50.92
0.84
159.50.85
u0.85
0.52
-0.69
2.50.88
0.88
79.50.90
u0.80
5.00.84
0.92
160.00.91
u0.79
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài82.5
0.87
Xỉu82.5
0.83
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.77
Xỉu40.5
0.93
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Yoast United-1.5
0.88
Aris Leeuwarden1.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
Yoast United
0.66
Aris Leeuwarden
-0.86
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài20.5
0.85
Xỉu20.5
0.85
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.92
Xỉu77.5
0.78
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.89
Xỉu38.5
0.81
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.85
Xỉu39.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài19.5
-0.98
Xỉu19.5
0.68
Russia Basketball Super League
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 08:00PM
BC Temp-SUMZ-UGMK
Dinamo Vladivostok
0.11
-0.20
9.50.88
0.88
160.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài85.5
0.93
Xỉu85.5
0.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài75.5
0.85
Xỉu75.5
0.85
TRỰC TIẾP 09:00PM
BC University-Ugra
PBC Runa
-0.40
0.28
0.88
7.50.88
171.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài82.5
0.93
Xỉu82.5
0.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài89.5
0.85
Xỉu89.5
0.85
TRỰC TIẾP 09:00PM
BC Uralmash
BC Irkut
0.03
-0.11
17.50.88
0.88
159.50.80
u0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài88.5
0.82
Xỉu88.5
0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài71.5
0.90
Xỉu71.5
0.80
TRỰC TIẾP 11:00PM
BC Khimki
SShOR Lokomotiv Kuban
0.40
-0.54
5.50.88
0.88
156.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài81.5
0.93
Xỉu81.5
0.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài75.5
0.85
Xỉu75.5
0.85
TRỰC TIẾP 11:00PM
CSKA Moscow 2
BC Kupol-Rodniki
-0.64
0.48
0.88
4.50.88
151.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.85
Xỉu73.5
0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.94
Xỉu78.5
0.76
Finland Korisliiga
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 08:00PM
BC Nokia
Tapiolan Honka
0.30
-0.42
7.50.98
0.82
159.50.88
u0.88
0.40
-0.54
3.50.85
0.95
76.50.84
u0.92
7.00.90
0.90
160.00.94
u0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài83.5
0.93
Xỉu83.5
0.83
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.94
Xỉu40.5
0.82
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BC Nokia-1.5
0.85
Tapiolan Honka1.5
0.95
Ván 1 - Cược đội thắng
BC Nokia
0.52
Tapiolan Honka
-0.69
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài20.5
-0.99
Xỉu20.5
0.75
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.92
Xỉu76.5
0.84
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.88
Xỉu36.5
0.88
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.88
Xỉu38.5
0.88
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
0.92
Xỉu18.5
0.84
TRỰC TIẾP 08:00PM
Kobrat
Kataja Basket
0.80
0.96
1.50.96
0.84
160.50.80
u0.96
0.84
0.92
0.50.94
0.86
77.50.88
u0.88
1.00.88
0.92
161.00.86
u0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài81.5
0.94
Xỉu81.5
0.82
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.79
Xỉu38.5
0.97
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Kobrat -0.5
0.96
Kataja Basket 0.5
0.84
Ván 1 - Cược đội thắng
Kobrat
0.88
Kataja Basket
0.88
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.85
Xỉu19.5
0.91
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.96
Xỉu80.5
0.80
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.85
Xỉu38.5
0.91
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.80
Xỉu38.5
0.96
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài19.5
0.94
Xỉu19.5
0.82
TRỰC TIẾP 08:00PM
Korihait
Kouvot
-0.35
0.24
0.85
8.50.95
173.00.88
u0.88
-0.47
0.34
0.90
4.50.90
84.50.88
u0.88
0.93
8.00.87
173.50.94
u0.82
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài82.5
0.89
Xỉu82.5
0.87
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
1.00
Xỉu40.5
0.76
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Korihait 2.5
0.90
Kouvot-2.5
0.90
Ván 1 - Cược đội thắng
Korihait
-0.59
Kouvot
0.44
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.75
Xỉu19.5
-0.99
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài90.5
0.87
Xỉu90.5
0.89
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài44.5
0.88
Xỉu44.5
0.88
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài42.5
0.92
Xỉu42.5
0.84
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài22.5
0.91
Xỉu22.5
0.85
Sweden Basketligan
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:04AM
Umea BSKT
Uppsala Basket
13.50.88
0.88
171.50.90
u0.80
7.50.88
0.88
86.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài92.5
0.88
Xỉu92.5
0.82
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài47.5
0.96
Xỉu47.5
0.74
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.80
Xỉu78.5
0.90
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.85
Xỉu39.5
0.85
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Bahrain Premier League
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 09:30PM
Manama
Al Ahli Manama
0.80
2.50.96
164.50.75
u0.95
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài81.5
0.82
Xỉu81.5
0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài83.5
0.82
Xỉu83.5
0.88
TRỰC TIẾP 11:30PM
Al Hala
Muharraq
0.80
6.50.96
168.50.90
u0.80
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài81.5
0.92
Xỉu81.5
0.78
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài87.5
0.93
Xỉu87.5
0.77
Lebanon Championship Division 1
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:30AM
Hoops
Nadim Souaid Academy
0.45
-0.60
4.50.88
0.88
149.50.85
u0.85
0.55
-0.73
2.50.88
0.88
72.50.90
u0.80
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.94
Xỉu77.5
0.76
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.89
Xỉu37.5
0.81
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Hoops-1.5
0.88
Nadim Souaid Academy1.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
Hoops
0.60
Nadim Souaid Academy
-0.79
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
-0.98
Xỉu19.5
0.68
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.85
Xỉu72.5
0.85
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài34.5
0.76
Xỉu34.5
0.94
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.85
Xỉu36.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài17.5
0.85
Xỉu17.5
0.85
Spain LEB Oro
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:00AM
Albacete Basket
CB San Pablo Burgos
-0.30
0.20
0.83
10.50.93
151.50.85
u0.85
-0.42
0.30
0.88
5.50.88
76.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài70.5
0.82
Xỉu70.5
0.88
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.85
Xỉu35.5
0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.79
Xỉu80.5
0.91
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.97
Xỉu41.5
0.73
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 01:00AM
CB Almansa
Club Ourense Baloncesto
0.34
-0.47
6.50.96
0.80
158.50.85
u0.85
0.46
-0.61
3.50.96
0.80
80.50.90
u0.80
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài82.5
0.90
Xỉu82.5
0.80
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.82
Xỉu41.5
0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.89
Xỉu76.5
0.81
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.83
Xỉu38.5
0.87
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 01:00AM
CD Estela
Iraurgi SB
0.28
-0.40
7.50.84
0.92
152.50.85
u0.85
0.38
-0.52
4.00.84
0.92
75.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.91
Xỉu80.5
0.79
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.76
Xỉu39.5
0.94
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.87
Xỉu72.5
0.83
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài35.5
0.81
Xỉu35.5
0.89
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 01:30AM
Oviedo Baloncesto
CB Ciudad de Valladolid
-0.52
0.38
0.96
5.50.80
150.50.90
u0.80
-0.63
0.47
0.80
3.50.96
75.50.90
u0.80
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.93
Xỉu72.5
0.77
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài36.5
0.95
Xỉu36.5
0.75
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.92
Xỉu78.5
0.78
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.94
Xỉu39.5
0.76
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Georgia Superleague
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 05:40PM
Mega Basket Tbilisi
BC Olimpi
-0.39
0.28
0.86
8.50.90
165.50.95
u0.75
-0.47
0.34
0.88
4.50.88
80.50.82
u0.88
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.91
Xỉu78.5
0.79
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.95
Xỉu38.5
0.75
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Mega Basket Tbilisi2.5
0.88
BC Olimpi-2.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
Mega Basket Tbilisi
-0.65
BC Olimpi
0.49
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.98
Xỉu19.5
0.72
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài86.5
0.85
Xỉu86.5
0.85
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài42.5
0.83
Xỉu42.5
0.87
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.80
Xỉu40.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài21.5
0.81
Xỉu21.5
0.89
TRỰC TIẾP 08:00PM
Kavkasia
BC Cactus
0.54
-0.71
3.50.82
0.94
160.50.85
u0.85
0.60
-0.79
1.50.83
0.93
77.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài82.5
0.90
Xỉu82.5
0.80
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.81
Xỉu39.5
0.89
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Kavkasia-0.5
0.80
BC Cactus0.5
0.96
Ván 1 - Cược đội thắng
Kavkasia
0.68
BC Cactus
-0.89
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.75
Xỉu19.5
0.95
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.89
Xỉu78.5
0.81
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài37.5
0.76
Xỉu37.5
0.94
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.80
Xỉu38.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài18.5
0.69
Xỉu18.5
-0.99
TRỰC TIẾP 09:30PM
BC Rustavi
BC Gurjaani Delta
0.64
-0.84
2.50.82
0.94
160.50.85
u0.85
0.70
-0.91
1.50.95
0.81
77.50.90
u0.80
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài81.5
0.81
Xỉu81.5
0.89
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.94
Xỉu39.5
0.76
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
BC Rustavi-0.5
0.88
BC Gurjaani Delta0.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
BC Rustavi
0.74
BC Gurjaani Delta
-0.96
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài19.5
0.80
Xỉu19.5
0.90
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.80
Xỉu78.5
0.90
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.96
Xỉu38.5
0.74
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.80
Xỉu38.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài19.5
0.98
Xỉu19.5
0.72
Italy Serie B
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
12/07 02:45AM
Montecatiniterme Basketball
Junior Casale
7.50.88
0.88
138.50.80
u0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.91
Xỉu73.5
0.79
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài65.5
0.81
Xỉu65.5
0.89
France Leaders Cup Pro B
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 02:00AM
Lille Metropole Basket
Boulazac Basket Dordogne
0.45
-0.60
4.50.84
0.92
166.50.90
u0.80
0.54
-0.71
2.50.88
0.88
82.50.90
u0.80
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài85.5
0.86
Xỉu85.5
0.84
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài42.5
0.89
Xỉu42.5
0.81
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Lille Metropole Basket-1.5
0.88
Boulazac Basket Dordogne1.5
0.88
Ván 1 - Cược đội thắng
Lille Metropole Basket
0.61
Boulazac Basket Dordogne
-0.80
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài21.5
0.81
Xỉu21.5
0.89
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.82
Xỉu80.5
0.88
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài39.5
0.77
Xỉu39.5
0.93
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài41.5
0.80
Xỉu41.5
0.90
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài20.5
0.97
Xỉu20.5
0.73
TRỰC TIẾP 02:30AM
Saint Vallier Basket Drome
Etoile Angers Basket
0.76
-0.98
1.50.86
0.90
169.50.85
u0.85
0.78
0.98
0.50.88
0.88
84.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài85.5
0.84
Xỉu85.5
0.86
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài42.5
0.85
Xỉu42.5
0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Cược Chấp
Saint Vallier Basket Drome-0.5
0.93
Etoile Angers Basket0.5
0.83
Ván 1 - Cược đội thắng
Saint Vallier Basket Drome
0.78
Etoile Angers Basket
0.98
Ván 1 - Đội Nhà Tài/Xỉu
Tài21.5
0.88
Xỉu21.5
0.82
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài83.5
0.78
Xỉu83.5
0.92
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài42.5
0.97
Xỉu42.5
0.73
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Tài/Xỉu
Tài42.5
0.85
Xỉu42.5
0.85
Ván 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Ván 1 - Đội Khách Tài/Xỉu
Tài21.5
0.98
Xỉu21.5
0.72
Lithuania NKL
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:00AM
Kretingos Kretinga (N)
Vytis-VDU
-0.45
0.32
0.88
6.50.88
164.50.85
u0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Israel National League
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:00AM
Elitzur Shomron
Maccabi Maale Adumim
1.50.88
0.88
158.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.94
Xỉu80.5
0.76
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.85
Xỉu78.5
0.85
TRỰC TIẾP 12:00AM
Maccabi Ironi Ramat Gan
Ramat HaSharon B.C
7.50.88
0.88
162.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài85.5
0.93
Xỉu85.5
0.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.85
Xỉu77.5
0.85
12/07 12:30AM
Hapoel Afula
Maccabi Haifa
6.50.88
0.88
159.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài83.5
0.93
Xỉu83.5
0.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.85
Xỉu76.5
0.85
12/07 12:30AM
Ironi Nahariya
Elitzur Ashkelon
0.90
2.50.86
163.50.85
u0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
12/07 12:30AM
Maccabi Rehovot
Maccabi Raanana
0.88
2.50.88
160.50.85
u0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
12/07 12:30AM
Maccabi Rishon Lezion
Hapoel Ramat Gan Givatayim
13.50.88
0.88
163.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài88.5
0.85
Xỉu88.5
0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài75.5
0.94
Xỉu75.5
0.76
Finland Division 1A
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 07:00PM
Jyvaskyla Basketball Academy
Kristika Turku
12.50.80
0.96
158.50.80
u0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài85.5
0.77
Xỉu85.5
0.93
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.77
Xỉu72.5
0.93
Sweden Superettan
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
12/07 01:00AM
Norrort Basket
Huddinge Basket
8.50.96
0.80
163.50.80
u0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài85.5
0.78
Xỉu85.5
0.92
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.77
Xỉu77.5
0.93
Albania Superliga
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
12/07 01:00AM
BC Teuta Durres
Beselidhja
8.50.88
0.88
167.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài88.5
0.93
Xỉu88.5
0.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài79.5
0.85
Xỉu79.5
0.85
Alpe Adria Cup
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
12/07 01:00AM
BK Olomoucko
KD Ilirija
0.21
-0.32
8.50.88
0.88
161.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài85.5
0.93
Xỉu85.5
0.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.85
Xỉu76.5
0.85
Hungary NB 1
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:00AM
Szolnoki Olajbanyasz
Alba Fehervar
0.80
1.50.96
167.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài83.5
0.89
Xỉu83.5
0.81
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài84.5
0.90
Xỉu84.5
0.80
Latvia-Estonia Basketball League
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:00AM
BK Liepaja
BK Ventspils
-0.36
0.25
0.80
8.50.96
167.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài79.5
0.80
Xỉu79.5
0.90
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài87.5
0.81
Xỉu87.5
0.89
Slovakia SBL
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:00AM
BC Prievidza
BK Iskra Svit
-0.58
0.43
0.80
5.50.96
153.50.85
u0.85
-0.69
0.52
0.88
2.50.88
78.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài74.5
0.89
Xỉu74.5
0.81
Đội Nhà Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài38.5
0.97
Xỉu38.5
0.73
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài79.5
0.90
Xỉu79.5
0.80
Đội Khách Hiệp 1 - Tài/Xỉu
Tài40.5
0.85
Xỉu40.5
0.85
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Switzerland Patrick Baumann Cup
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
12/07 01:30AM
Vevey Riviera Basket
Swiss Central Basketball
20.50.88
0.88
158.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài89.5
0.85
Xỉu89.5
0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài69.5
0.94
Xỉu69.5
0.76
Argentina La Liga
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 06:00AM
Club Atletico Lanus
Pico Football Club
10.50.90
0.90
156.50.88
u0.88
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài83.5
0.88
Xỉu83.5
0.88
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.97
Xỉu73.5
0.79
TRỰC TIẾP 07:00AM
Colon Santa Fe
GEPU San Luis
3.50.90
0.90
168.50.88
u0.88
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài86.5
0.96
Xỉu86.5
0.80
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài82.5
0.88
Xỉu82.5
0.88
12/07 08:00AM
Sarmiento de Resistencia
Club Deportivo Libertad
0.85
5.50.95
155.50.95
u0.81
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài74.5
0.81
Xỉu74.5
0.95
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài80.5
0.96
Xỉu80.5
0.80
Chile LNB Cup
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 06:00AM
CD Atletico Puerto Varas
C.D. Universidad de Concepcion
-0.70
0.53
0.90
3.50.90
165.50.88
u0.88
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài81.5
0.96
Xỉu81.5
0.80
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài84.5
0.88
Xỉu84.5
0.88
TRỰC TIẾP 06:30AM
Club Deportivo Universidad Catolica
C.D. Colegio los Leones Quilpue
-0.38
0.26
0.90
8.50.90
136.50.88
u0.88
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài64.5
0.97
Xỉu64.5
0.79
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài72.5
0.88
Xỉu72.5
0.88
Uruguay LUB
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 06:15AM
Larre Borges
Urunday Universitario
0.22
-0.33
8.50.81
0.95
157.50.80
u0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài83.5
0.86
Xỉu83.5
0.84
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài74.5
0.86
Xỉu74.5
0.84
Spain Women Liga
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 06:15PM
Barca CBS (W)
Uni Girona C.B. (W)
-0.37
0.27
0.84
9.50.92
131.50.90
u0.80
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài60.5
0.76
Xỉu60.5
0.94
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài70.5
0.91
Xỉu70.5
0.79
Spain Women Liga Challenge
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 06:30PM
Club Joventut Badalona (W)
CB Al-Qazeres (W)
0.40
-0.54
5.50.88
0.88
131.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài68.5
0.85
Xỉu68.5
0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài63.5
0.95
Xỉu63.5
0.75
TRỰC TIẾP 11:30PM
CB Claret (W)
NB Paterna (W)
0.88
0.88
0.80
1.50.96
122.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài60.5
0.80
Xỉu60.5
0.90
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài61.5
0.81
Xỉu61.5
0.89
12/07 01:00AM
Baloncesto Alcobendas (W)
La Salle Melilla (W)
0.30
-0.42
7.50.88
0.88
135.50.85
u0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
12/07 01:00AM
Real Canoe N.C. (W)
Universitario Ferrol (W)
-0.25
0.15
0.88
10.50.88
135.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài62.5
0.85
Xỉu62.5
0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài73.5
0.94
Xỉu73.5
0.76
12/07 01:45AM
CAB Estepona (W)
Cordoba Baloncesto (W)
23.50.80
0.96
127.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài75.5
0.80
Xỉu75.5
0.90
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài51.5
0.80
Xỉu51.5
0.90
Russia Women Premier League
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 08:00PM
MBA Moscow (W)
Dynamo Moscow (W)
38.50.88
0.88
141.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài90.5
0.93
Xỉu90.5
0.77
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài51.5
0.85
Xỉu51.5
0.85
Sweden Women Basketligan
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
12/07 12:30AM
Sjuharads Basket (W)
Hogsbo Basket (W)
1.50.80
0.96
154.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài78.5
0.89
Xỉu78.5
0.81
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.90
Xỉu76.5
0.80
Puerto Rico Women Baloncesto Superior Nacional
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
12/07 07:00AM
Atenienses de Manati (W)
Gigantes de Carolina (W)
6.50.96
0.80
145.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài75.5
0.81
Xỉu75.5
0.89
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài69.5
0.80
Xỉu69.5
0.90
Slovenia Women Cup
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
12/07 01:45AM
ZKD Ledita (W)
ZKD Jezica (W)
0.88
11.50.88
136.50.85
u0.85
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài62.5
0.85
Xỉu62.5
0.85
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài74.5
0.94
Xỉu74.5
0.76
NCAA Basketball Men
Cược đội thắng
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
Hiệp 1 - Cược đội thắng
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
TRỰC TIẾP 05:00AM
Air Force Falcons
South Dakota Coyotes
4.51.00
0.84
127.50.96
u0.86
2.50.98
0.84
59.50.90
u0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài65.5
0.90
Xỉu65.5
0.92
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài61.5
0.89
Xỉu61.5
0.93
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 06:30AM
Butler Bulldogs
Yale Bulldogs
6.51.00
0.84
132.50.84
u0.98
3.50.98
0.84
62.50.92
u0.88
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài69.5
0.91
Xỉu69.5
0.91
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài63.5
0.90
Xỉu63.5
0.92
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 07:00AM
Arkansas Razorbacks
UNC Greensboro Spartans
18.50.92
0.92
135.50.88
u0.94
9.50.84
0.98
63.50.90
u0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài77.5
0.98
Xỉu77.5
0.84
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài58.5
0.89
Xỉu58.5
0.93
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 07:00AM
Chattanooga Mocs
Milwaukee Panthers
8.50.90
0.94
145.50.98
u0.84
4.50.86
0.96
68.50.90
u0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.86
Xỉu76.5
0.96
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài68.5
0.98
Xỉu68.5
0.84
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 07:00AM
Georgia Tech Yellow Jackets
Georgia Bulldogs
4.50.94
0.90
131.50.91
u0.91
2.50.91
0.91
61.50.90
u0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài67.5
0.83
Xỉu67.5
0.99
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài63.5
0.90
Xỉu63.5
0.92
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 07:00AM
Illinois Fighting Illini
Texas Longhorns
0.92
2.50.92
140.50.98
u0.84
0.91
1.50.91
66.50.96
u0.84
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài68.5
0.87
Xỉu68.5
0.95
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài71.5
0.96
Xỉu71.5
0.86
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
TRỰC TIẾP 07:00AM
Iona Gaels
Saint Louis Billikens
0.92
1.50.92
151.50.91
u0.91
0.91
0.50.91
71.50.86
u0.94
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài75.5
1.00
Xỉu75.5
0.82
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài76.5
0.91
Xỉu76.5
0.91
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
12/07 07:00AM
Temple Owls
Saint Josephs Hawks
10.50.92
0.92
141.50.91
u0.91
5.50.84
0.98
66.50.90
u0.90
Đội Nhà - Tài/Xỉu
Tài76.5
1.00
Xỉu76.5
0.82
Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
Đội Khách - Tài/Xỉu
Tài65.5
0.91
Xỉu65.5
0.91
Hiệp 1 - Lẻ/Chẵn
Lẻ
0.94
Chẵn
0.94
12/07 07:00AM
UNC Wilmington Seahawks
East Carolina Pirates
4.50.92
0.92